ABAB首页|游戏库|论坛|网页游戏|开服表
奇迹世界SUN独家新手卡

奇迹世界SUN独家新手卡

库存:64%

游戏类型:角色扮演

游戏专区:游戏库下载点评

运营厂商:壮游科技

结束时间:2013-07-20

Wait...

524 预定 已有3621人领取

使用方法

新手卡内容:
名称          使用时间     物品简介
  
猛攻之戒*1         7天          基本攻击力+10%;元素攻击力+10%  
钢铁意志之纹*1   7天          基本防御力+10%
鹰的秘药*2                        提高致命一击伤害20%,致命一击几率25%
指挥棒*1            7天          激活后携带创建副本可获得50%的副本经验加成
反抗军的意志*1   7天          装备后可获得30%的经验加成

 

新游预订推荐